A+ A-

服務報告

處理投訴或建議個案每月報告

服務承諾每月報告

市民滿意度調查總結報告

建議、投訴和異議處理總結報告

接收建議、投訴和異議之概況

服務質量指標的履行情況